OPHAVSRETTEN UNDER LUP. UBVA-SYMPOSIUM 2018

I 2018 var det 75 år siden, at UBVAs forgænger Foreningen til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (FBVA) så dagens lys. Foreningen skulle ”skaffe danske Videnskabsmænd bedre økonomiske Arbejdsvilkaar”, herunder ”rimelige Lønninger og Honorarer”. Det var dog ikke alle, der syntes, at FBVA var nogen god ide. De mente, det var samfundsmæssigt bedst, hvis det beskyttede videnskabelige arbejde ikke skulle koste dem noget.

Verden så anderledes ud dengang. Men de grundlæggende ophavsretspolitiske spørgsmål var de samme som nu.

  • Er det rimeligt, at vi har noget, der hedder ophavsret?
  • Skaffer ophavsretten samfundet flere og bedre værker?
  • Skal man kunne hæfte for ophavsretskrænkelser begået af andre?
  • Hvor vigtigt er det, at brugerne oplever ophavsretten som spiselig og rimelig?
  • Og hvem har gjort en sådan ekstraordinær indsats til fremme af intellektuelle ejendomsrettigheder eller forskningsetik, at vedkommende fortjener UBVA-prisen 2018?

Det, og meget mere, kunne man finde ud af på UBVAs symposium Ophavsretten under lup. Det blev holdt den 8. november 2018.

Du kan se symposiet som web-tv her på siden.